Zendingsbazar 2018

De Zendingsbazar staat dit jaar gepland op dinsdag 18 september 2018. Ook nu vindt de Zendingsbazar plaats in en rond De Poort. Met de opbrengst van de Zendingsbazar willen we dit jaar een tweetal projecten direct ondersteunen.
  1. De Familie Henk en Anne-Mieke Spaan in Rwanda.
    Dit gezin gaat aan de slag bij de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda. Ze willen zich vooral richten op het jongerenwerk binnen deze gemeenschap. Onlangs waren ze nog op URK voor een nadere kennismaking met de Gereformeerde Kerk Urk. Via Kerk in Actie hopen wij hen met een deel van de opbrengst van de bazar te steunen in dit zendingswerk.
  2. Be The Ligth Television
    Het tweede doel dat we willen ondersteunen is de organisatie “Be the Light Television”. Tijdens de Pinksterdienst in de Schelp heeft u kennis gemaakt met het belangrijke werk van Daniel Anthony en zijn team.  Via televisie-uitzendingen brengen zij het Woord van God in landen als India en Pakistan. Wij willen ook hen graag helpen met een deel van de opbrengst van de bazar.
Organisatie
De organisatie van de bazar is inmiddels opgestart onder leiding van Nelly de Vries-Brouwer, Peter Jansen en Eef de Vries. Wij hopen dat de vaste deelnemers aan de bazar inmiddels ook weer aan de slag zijn met het maken van allerlei leuke artikelen om te verkopen.
Voor de organisatie zoeken we nog jonge vrijwilligers die op maandag en/of dinsdag willen helpen met de opbouw en afbouw van de bazar. Ook dames die mee willen denken en doen in de organisatie zijn van harte welkom. Heb je een leuk idee, schroom niet en kom er mee naar voren. Voor aanmelding, vragen, etc… kunt u mailen naar: zbc.gku@gmail.com of na kantoortijd bellen naar 06-51239046.
Communicatie
Voor nadere informatie over de aanstaande Zendingsbazar volgt u vooral het Kerkblad en de website van onze gemeente:  www.gku-pkn.nl.
We hopen u allen op dinsdag 18 september met een gevulde portemonnee te mogen begroeten in de Poort.
Groet,
Eef de Vries

Print your tickets