Zendingsbazar brengt 32.000 euro op

Dinsdag 18 september heeft de organisatie van de Zendingsbazar een prachtige dag mogen beleven. Zo’n 80 dames en heren kwamen die ochtend bij elkaar in de Poort met prachtige spullen en allerlei lekkernijen. Na de opening door ds. Hellinga lliep het lekker door en werd er goed verkocht. De Dienstenveiling en het Rad van Fortuin waren ook zeker een succes. Al met al werd het prachtige bedrag van 32.000 euro bij elkaar gebracht. Een reden tot dankbaarheid. Met dit bedrag kunnen prachtige projecten ondersteund worden in de wereldwijde verspreiding van Gods Woord.

De organisatie van de Zendingsbazar dankt alle medewerkers en sponsoren voor hun betrokkenheid en inzet. Het zijn er te veel om op te noemen. Ook de anonieme gevers danken wij hartelijk. Het is fantastisch om te ervaren dat de Zendingsbazar zo leeft in onze gemeente. Ook een woord van dank aan de kosters van onze kerk voor hun inzet en flexibiliteit. Met elkaar hebben we de bazar tot een succes mogen maken onder de bezielende leiding van de Heilige Geest.

Tot volgend jaar.

Print your tickets