Zendingsbuslopers gezocht

Na vorige oproep hebben zich nieuwe lopers gemeld, daar zijn wij dankbaar voor.
Nu zoeken wij vervanging voor een aantal trouwe zendingbuslopers die hun steentje hebben bijgedragen op Urk en Tollebeek. Het totaal aantal adressen wat je gaat lopen ligt tussen de 15 en 20.Er zijn circa 70 zendingbuslopers en jaarlijks is de opbrengst rond de 18 tot 20.000 euro, iets waar de zendingscommissie veel mee kan en dankbaar voor is.

Voor de volgende vier gedeelten zijn we op zoek naar zendingbuslopers.
1) Topshoofd, de Reede, Steenbank
2) Beug , Hoepel
3) Arubastraat, Curaçaostraat en Burg. v. Suchtenlaan
4) Tollebeek Struweel, Kampplaats en Visarend

Print your tickets