Zendingsfair tot nader order uitgesteld

De organisatie van de Zendingsfair maakt bekend dat het binnen de huidige Corona-regels niet mogelijk is om de Zendingsfair op een goede manier te organiseren.
De momenteel geldende regels met betrekking tot het 1,5 meter afstand houden en het maximaal aantal toelaatbare bezoekers hebben geleid tot het besluit om de Zendingsfair uit te stellen tot nader order.
De organisatie wacht op een besluit van het kabinet over de regels na 20 september. De intentie is om de fair nog dit najaar te laten plaatsvinden. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Print your tickets