Zingen in de Zomer 22 augustus

Woensdag 22 augustus vindt de 7e avond van Zingen in de Zomer plaats. Ds. Terpstra spreekt over het thema ‘O Naam, aller namen, aan U alle eer’. De muzikale medewerking wordt verleend door de gemengde koren Zon en Zegen, Glorify en het Ichtus Mannenensemble. De avond begint om 19.30uur in de Bethelkerk.

Om 16.00uur is er een inlooporgelconcert van Jacob Schenk.

Verder is er op de woensdag in de Bethelkerk en op de andere werkdagen in het Kerkje aan de Zee het vertrouwde middagprogramma van 14.00uur tot 15.00uur.

Print your tickets