Zingen in de Zomer

Woensdag 1 augustus zal kandidaat H.J. van Wal in de Bethelkerk de meditatie verzorgen over het weekthema ‘Komt laat ons vrolijk zingen’. Er is medewerking van het Gereformeerd Kerkkoor Urk en het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor. Aanvang is 19.30 uur.

Om 14.00 uur verleent het Koperensemble Artillerie haar medewerking aan het middagprogrammaen om 16.00 uur is er een inlooporgelconcert van Dub de Vries, beide eveneens in de Bethelkerk.

De andere werkdagen is er het vertrouwde programma van 14.00-15.00 uur in het Kerkje aan de Zee.

Print your tickets