Zingen in de Zomer

Woensdag 15 augustus is de 6e Zingen in de Zomer in de Bethelkerk. Ds. J. Tadema spreekt over het thema “Er komen stromen van Zegen” Muzikale medewerking wordt verzorgd door  een samengesteld projectkoor en zanggroep Filiae. Aanvang 19.30 uur

Om 16.00 uur is er een inlooporgelconcert van Everhard Zwart.

Verder is er op de woensdag in de Bethel en op de andere werkdagen in het Kerkje aan de Zee het vertrouwde middagprogramma van 2 tot 3 uur

Print your tickets