Zingen in de Zomer

Woensdagavond 17 juli vindt om 19.30 uur de 2de Zingen in de Zomer plaats in de Bethelkerk.
Ds. J. Hoekman zal spreken over het weekthema “Leven onder de zegen”.
Muzikale medewerking wordt verleend door Mannenkoor De Urker Zangers en Jong Dameskoor Shira.
Verder is er elke werkdag het vertrouwde programma tussen 2 en 3 uur in het Kerkje aan de Zee.

Print your tickets