Meer dan 140 jaar geleden werd Gereformeerde zondagsschool opgericht. Iedere zondagmiddag van 14.30 tot 15.30 uur komen er in de Poort en op de Prinses Beatrixschool kinderen samen. Alle kinderen van groep 3 tot en met 8 mogen naar de zondagsschool komen om met elkaar te leren en te werken rond het Woord van God, de Bijbel. Ouders en/of verzorgers ook. Informatie van de zondagsschool loopt via het kerkblad en onze facebookpagina ‘Zondagsschoolvereniging ‘Laat de kinderen tot Mij komen’.

Punt van aandacht: We verwachten van ieder kind elke week een kleine bijdrage (€ 0,75 tot € 1,25) om de onkosten te dekken. We bekostigen hiermee de materialen die we gebruiken, de huur van de school, de kosten die we maken voor het kerstfeest, het afscheid van groep 8 etc. Wilt u hier rekening mee houden?

Nieuwe meesters en juffen zijn altijd van harte welkom. Wil je ons team komen versterken? Mail naar zondagsschool@gku-pkn.nl of meldt je aan via de vacaturebank: https://www.gku-pkn.nl/gku-vacaturebank/

Mail: zondagsschool@gku-pkn.nl
Website: http://www.zondagsschool.com

Bestuur Naam Telefoon
1e voorzitter Bram Roskam 0612905805
2e voorzitter Jettie Post
penningmeester Petrina Verbaan
alg. bestuurslid Greetje van Urk
secretaresse Jennie Ras