Meer dan 140 jaar geleden werd Gereformeerde zondagsschool opgericht. Iedere zondagmiddag van 14.30 tot 15.30 uur komen er in de Poort en op de Prinses Beatrixschool kinderen samen. Alle kinderen van groep 3 tot en met 8 mogen naar de zondagsschool komen om met elkaar te leren en te werken rond het Woord van God, de Bijbel. Nieuwe meesters en juffen zijn altijd van harte welkom. Ouders en/of verzorgers ook. Informatie van de zondagsschool loopt via het kerkblad en onze facebookpagina ‘Zondagsschoolvereniging ‘Laat de kinderen tot Mij komen’.

Punt van aandacht: We verwachten van ieder kind elke week een kleine bijdrage (€ 0,75 tot € 1,25) om de onkosten te dekken. We bekostigen hiermee de materialen die we gebruiken, de huur van de school, de kosten die we maken voor het kerstfeest, het afscheid van groep 8, etc. Wilt u hier rekening mee houden? Alvast bedankt.

BestuurEmailTelefoon
1e voorzitterWillem Fruijtierwillem.fruijtier@gmail.com0637530402
2e voorzitterGreetje Bakkergreetjehennink@hotmail.com
penningmeesterHendrika van Dijkh.vandijkbennik@icloud.com0651437737
alg. bestuurslidJan Loosmanjanvanloosen@outlook.com
secretaresseWendy Romkeswen.wust@gmail.com0615616020